مرور برچسب

افراد تحصیل کرده

افراد تحصیل‌کرده بیشتر می‌خورند؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ محققان دانشگاه آکسفورد الگوهای غذایی یک هزار و 968 پدر و مادر و بچه هایشان را که سن آنان زیر 17 سال بوده مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد متخصصان و مدیران 84 دقیقه در روز و افرادی که سطح…