مرور برچسب

افراد دیوانه

مغز زندانی‌ها چه فرقی با مغز سایر افراد دارد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ درون مغز یک دیوانه چه می گذرد؟ این سوالی است که سال های سال ذهن پژوهشگران، دانشمندان و خبرنگاران را به خود مشغول کرده است. اخیرا یک تیم پژوهشی در دانشگاه هاروارد، توانسته پرده از بخشی از ساز…