مرور برچسب

افراد موفق

«تیلیاردر» شدن به شرطه‌ها و شروطه‌ها!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ برای رسیدن به موفقیت به فداکاری‌های بزرگی نیاز است که از جمله آن‌ها می‌توان ساعت‌های طولانی، سرمایه گذاری مالی و گذشتن از زمان‌های صرف شده با خانواده و دوستان را برشمرد. از دیگر موارد می‌توان به…