مرور برچسب

افراد پرخاشگر

دو میراث نامحسوس آلودگی هوا

غلامرضا حاجتی متخصص اعصاب و روان در گفت و گو با خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ در آلودگی هوا را بر روی اعصاب و روان تاثیرگذار خواند و بیان کرد: این معضل در 2 روش تاثیر خود را بر روی افراد می گذارد. در روش اول در هنگام آلودگی…