مرور برچسب

افراد پولدار

کدام چهره پولدارتر است؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ دانشمندان اخیرا دریافتند افراد می توانند با یک نگاه به چهره فرد، ثروت او را تخمین بزنند؛ کسانی که ظاهری ثروتمند دارند، بیشتر در یک مصاحبه کاری موفق بوده و این ظاهر خود می تواند زمینه موفقیت…