مرور برچسب

افزایش عمر

قهوه بنوشید تا عمر نوح کنید!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ نتایج دو پژوهش به تازگی نشان داده است که نوشیدن یک فنجان قهوه در روز یک عادت رفتاری بسیار سالم است. گرچه  تحقیقات قبلی عمدتاً روی افراد سفید پوست که در آمریکا زندگی می کردند، انجام شده بود، این…