مرور برچسب

افسردگی در زنان

افسردگی مادر تکامل شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد

 نتایج یک مطالعه نشان می دهد که افسردگی مادر تکامل شناختی و بهره هوشی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر تا 16 سالگی ادامه دارد. طبیب من- محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو در آمریکا که این مطالعه را انجام داده اند،…