مرور برچسب

اقدامات نوروزی وزارت بهداشت

فعالیت چشمگیر مراکز درمانی وزارت بهداشت در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تیم های نظارتی وزارت بهداشت طی 767 بازدید از پایگاه های اورژانس، بیمارستان ها و مراکز درمانی بر عملکرد این واحدها در ایام نوروز نظارت کردند. وی بیان…