مرور برچسب

التهاب کیسه صفرا

با مصرف 6 گروه غذایی، باعث تحریک کیسه صفرا نشوید!

کیسه صفرا ارگانی است که در سطح تحتانی کبد قرار دارد و وظیفه آن نگه داری مایع زرد رنگ صفرا است. طبیب من- این مایع به هضم چربی ها در بدن کمک می کند. مشکلات احتمالی کیسه صفرا از قبیل التهاب و زخم و سنگ های صفراوی است. متاسفانه برخی غذاها باعث…