طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
در برخی کشورهای جهان،بدن زنانی که در سن باروری هستند دارای سطح بالایی از جیوه است که می‌تواند تهدیدی جدی برای انها فرزندانشان باشد.