مرور برچسب

الکتریکی

غذای الکتریکی هم ساخته شد!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ یک تیم تحقیقاتی فنلاندی اخیرا توانست گامی بزرگ در راستای حل مهم ترین مسئله بشر یعنی گرسنگی با یک شیوه کاملا متفاوت بردارد. پژوهشگران این تیم تحقیقاتی معتقدند اگر این روش تهیه غذا با موفقیت…