مرور برچسب

امتیاز IQ

آیا فرزندان اول باهوش ترند؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ تحقیقات اخیر بیانگر آن است که به طور معمول فرزندان اول نسبت به خواهر و برادرهای خود باهوش‌ترند، شاید دلیل این امر توجه بیشتر والدین به بچه‌های اول در دوران کودکی نسبت به دیگر فرزندانشان باشد.…