مرور برچسب

انتخاب همسر

اگر مرد مورد نظرتان این ویژگی‌ها را ندارد رهایش کنید!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ قد بلند، ابرو کمان و چشمان سیاه؛ این روزها (اگر نگوییم تعداد بی‌شماری) بسیاری از خانم‌ها این صفات را به عنوان مشخصه همسر آینده‌شان مد نظر قرار می‌دهند. اما به عقیده بسیاری از روانشناسان،…