مرور برچسب

انتقاد از صدا و سیما

رسانه ها بویژه صدا و سیما یکسویه به قاضی نرود/ تشریح میزان واردات ایمپلنت های مختلف

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از ایفدنا، علیرضا سلیمانی معاون اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با انتقاد از مطالب یکسویه ای که از سوی برخی رسانه های تاثیر گذار کشور بویژه صدا و سیما، بدون کسب اطلاعات مستند…