طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس کمیته علمی انجمن MS ایران به جرئیاتی از مشکلات این بیماری در کشور که بیشتر در سنین جوانی رخ می‌دهد، اشاره کرد.