مرور برچسب

انجمن طب سنتی ایران

ضرورت توجه و حمایت علمی از طب سنتی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ امیر هوشنگ مهرپرور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نشست خبری طرح بشیر سلامت، اظهار کرد: توجه علمی به طب سنتی یکی از مهمترین رویکردهای مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش…