مرور برچسب

انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

رد ادعای ایجاد جهش ژنی با لیزر/ کاربردهای لیزر در دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ رضا فکرآزاد رئیس انجمن علمی پزشکی لیزری در نشست خبری نهمین کنگره جهانی لیزر در دندانپزشکی بیان کرد: ما جزو اولین کشورهایی در دنیا هستیم که کوریکولوم آموزشی رشته لیزر در دندانپزشکی را تدوین کرده‌ایم…