طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس هفدهمین همایش متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی مطرح کرد
رییس هفدهمین همایش سالانه انجمن متخصصان دندانپزشکی ترمیمی و و زیبایی ایران با اشاره به اینکه بعد از سرماخوردگی، پوسیدگی دندان دومین بیماری عفونی قرن و یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی در کشورهای جهان سوم به شمار می‌رود، گفت: رسانه‌ها در افزایش آگاهی مردم در بهداشت دهان و دندان‌ها نقش مهمی دارند.