مرور برچسب

انجمن متخصصین پوست ایران

پیامد تبلیغات دروغین رفع موهای زائد به کمک لیزر

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از روابط عمومی انجمن متخصصین پوست ایران، از بین بردن موهای زائد به کمک لیزر مانند سایر روش های درمانی اگر به درستی و تحت نظر متخصص انجام نشود، می تواند باعث لطمات جبران ناپذیر جسمی، روحی و…