مرور برچسب

انحراف از سلامت روانی

فرزند دروغگوی خود را تهدید نکنید!

عبدالله شفیع آبادی پدر مشاوره ایران و استاد دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ در خصوص عوامل دروغ گفتن کودکان بیان کرد: کودکان در زمانی که در رحم مادر خود قرار دارند موجودی پاک و عاری از هر گونه خطا و اشتباهی…