مرور برچسب

اندازه قد

آیا اندام متناسبی دارید؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛  محققان دریافتند در کشورهای توسعه یافته، بیش از 90 درصد از مردان بالغ و 50 درصد کودکان دچار چاقی و اضافه وزن هستند. 76 درصد جمعیت جهان از چاقی بیش از حد رنج می برند. این مسئله به ویژه در…