مرور برچسب

انرژی سلول

«سنسور انرژی» در سلول‌های بدن کشف شد/AMPK، پروتئین کلیدی در برابر بیماری‌ها

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ همکاری بین دانشمندان اسکاتلندی و چینی منجر به کشف نوعی «سنسور انرژی» در سلول های بدن شد و این یافته دانسته های قبلی در باره چگونگی نظارت بدن بر سطح گلوکز و تغییر انرژی مورد نیاز سلول را تغییر می…