طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نمک یک ماده معدنی کریستالی بوده، از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده و به شرط استفاده به مقدار لازم، دارای خواص چشمگیری است.