مرور برچسب

اهدای عضو

مرگ روزانه ۱۰ نفر که در لیست انتظار پیوند قرار دارند/ افراد دچار مرگ مغزی به زندگی باز نمی‌گردند

به گزارش  خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ فرحناز صادق‌بیگی رئیس واحد فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه ۲۷ هزار نفر در کشور در لیست انتظار جهت دریافت عضو قرار دارند، گفت:روزانه ۱۰ نفر در این لیست…