طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مدیر عامل سازمان انتقال خون خبر داد:
مدیر عامل سازمان انتقال خون با اشاره به اهمیت پذیره نویسی سلول‌های بنیادی از فراهم شدن زیرساخت‌ها برای توسعه مراکز پیوند به 9 منطقه خبر داد.
به دنبال رشد مصرف "پلاکت" در مراکز درمانی اعلام شد
مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش درخواست و مصرف پلاکت در ایران و جهان، بر لزوم افزایش اهدای مستقیم پلاکت به روش فرزیس تاکید کرد و گفت: میزان تقاضای مراکز درمانی کشور برای مصرف پلاکت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در سال رسیده است.