طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
هشدار جدی مسمومیت با ویتامین؛
مرز میان دوز استاندارد ویتامین D و مقدار غیر مجاز و خطرناک آن بسیار باریک است. بنابراین از مصرف خودسرانه این ویتامین باید پرهیز کرد.