مرور برچسب

اورژانس پیش بیمارستانی

انجام 380 بازدید توسط تیم های نظارتی اورژانس کشور از ابتدای طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور گفت: از ابتدای طرح نوروزی تا کنون 380 بازدید توسط تیم نظارتی اورژانس کشور از مراکز درمانی و پیش بیمارستانی بعمل آمده است. وی افزود: این تیم های نظارتی در قالب…