طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیرانجمن طب فیزیکی وتوانبخشی ایران گفت:پژوهش های مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان می دهد، پی آرپی (پلاسمای غنی از پلاکت) و اوزون تراپی می تواند در درمان زخم های مقاوم به درمان دیابتی ها موثر و سبب تسریع بهبود زخم شود.