طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
در نشست خبری سخنگو مطرح شد؛
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به کالبدشکافی عارف لرستانی تصریح کرد: علت فوت این بازیگر پس از بررسی‌های لازم توسط مراجع اعلام می شود.