مرور برچسب

اپیدرمولیز بولوزا

بیماری مانند پرهای پروانه

به گزارش طبیب من به نقل از روزنامه خراسان٬ بیماری «اپیدرمولیز بولوزا» یا «ای‌بی» نوعی بیماری ژنتیکی و بدون درمان قطعی است که استفاده از داروحتی برای مهار آن بسیارپرهزینه است. پوست مبتلایان به این بیماری مانند پرهای «پروانه» است و به محض…