مرور برچسب

اکسی توسین

هورمون «عشق» تاثیری بر درمان اوتیسم دارد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ محققان گفته بودند اگر بیماران اوتیسمی مدتی از اسپری اکسی توسین (هورمون عشق) استفاده کنند، مهارت های اجتماعی آنها بهبود خواهد یافت؛ اما این مطالعه در سطح کوچکی انجام شده بود و تغییر در رفتار…