طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد: نمایشگاه تجهیزات پزشکی با حضور 400 شرکت داخلی و 200 شرکت خارجی در 3 روز در حال برگزاری است.