مرور برچسب

بازتوانی حافظه

بازتوانی حافظه غیرممکن نیست/مسیر پیری را دور بزنید

مریم نوروزیان پایه‌گذار اولین کلینیک حافظه در ایران در گفت‌وگو با خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛  گفت: حافظه یکی از کارکردهای مهم مغز است که به واسطه‌ آن وقایع و رویدادها در مغز نگه‌داری می شود، تا در مواقع لزوم آنها را به یاد آوریم.…