مرور برچسب

بازی با تبلت

هر 1 ساعت بازی با موبایل 16 دقیقه از خواب کودکان می‌کاهد!

به گزارش خبرنگار خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ بررسی ها نشان می دهند، بین مشکلات خواب و صفحه های لمسی رابطه ای وجود دارد و کودکان نوپایی که زیاد از صفحه های لمسی استفاده می‌کنند توانایی حرکتی توسعه یافته تری نیز دارند. با استفاده…