مرور برچسب

بافت

معجزه بانداژ‌های جدید برای ترمیم بافت بدن انسان

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛  دانشمندان ماده زیستی شبيه کاغذ را از اندام‌هایي مثل تخمدانها، رحم، قلب، کبد و عضلات ساخته‌اند که بسیار نازک و قابل انعطاف است. این ماده ویژگی و خصوصیات سلولی عضوی که از آن ساخته شده‌اند را حفظ…

اطلس سلولی؛ رویای بلندپروازانه دانشمندان

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ هر سلول موجود در هر بافت از چه نوعی است و چه کاری انجام می دهد؟ در هر نوع سلول کدام ژن ها، پروتئین ها یا سایر مولکول ها فعال هستند و چه فرآیندهایی فعالیت آنها را کنترل می کند؟ دقیقا هر سلول در…