طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دکترای روانشناس بالینی با اشاره به اینکه هنوز راهکار علمی برای رشد مغز وجود ندارد، گفت:بالاترین ضریب هوشی ثبت شده در ایران 140 است.