مرور برچسب

باکتری پوست

نابودی سلول‌های سرطانی با باکتری های پوست!

مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو نشان می‌دهد یک رشته از باکتری‌های موجود در پوست انسان در مقابل سرطان نقش محافظتی دارند. طبیب من- جمعیت زیادی از میکرو ارگانیسم ها در پوست زندگی می‌کنند و به عنوان میکروبیوم پوست شناخته…