طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بایدها و نبایدهای سوختگی؛
در ایران هشت برابر متوسط جهان، سوختگی اتفاق می‌افتد. نتیجه این میزان سوختگی در کشور، بستری شدن سالیانه ۳۰ هزار نفر با سوختگی شدید در بیمارستان‌ها و فوت ۳۰۰۰ نفر است. با آگاهی درباره سوختگی و چگونگی برخورد با آن می‌توان عوارض ناشی از این حوادث را کاهش داد.