طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک متخصص داخلی از جمله علل موثر بر بروز حساسیت‌های بهاری را گرده افشانی‌ها و تغییر دما و هوا دانست.