مرور برچسب

بدو تولد

نوزاد در بدو تولد، وضعیت‌های ظاهری عجیب و بی‌خطر

به گزارش طبیب من٬ نوزاد در بدو تولد باوجود زیبایی منحصر به فردش ظاهر متغیری دارد و مدام در حال تغییر شکل است؛ شاید نتواند به‌خاطر پف زیاد پلک‌ها، چشمانش را در روزهای اول به‌طور کامل باز کند یا اینکه با بدن پوشیده از کرک و مویش شما را متعجب…