مرور برچسب

بررسی آزمایشگاهی

موش‌های آزمایشگاهی نر دردسرساز می‌شوند!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ داروهای جدید قبل از اینکه توسط انسان مورد آزمایش قرار گیرد، بر روی حیوانات ارزیابی می‌شود. در بیش از سه چهارم این تحقیقات فقط از حیوانات نر استفاده می‌شود، زیرا این نگرانی وجود دارد که چرخه…