طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رفلاكس اسيد معده اغلب در افراد سرد مزاج بروز می کند، بنابراين برای درمان آن بايد از داروهايی با طبع گرم استفاده كرد.