طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
برخی باورهای غلط می‌تواند عاملی برای مصرف نامناسب و کاهش اثرات کرم های ضدآفتاب باشد.
دانشمندان موفق به تولید دارویی شده‌اند که می‌تواند پوست را کاملا برنزه کرده و مانع بروز سرطان شود.