مرور برچسب

برون گرا

مدل خوابیدنتان اخلاقتان را لو می‌دهد+تصاویر

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ خوابیدن ، بخش مهمی از زندگی است. محققان برای یافتن ارتباط بین شخصیت افراد و نحوه خوابیدن آنها، هزار و یازده نفر را مورد بررسی قرار دادند که هر شرکت کننده می بایست به دو آزمون تست شخصیت پاسخ دهد،…