طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، پروژه‌های بهداشتی و درمانی در حال ساخت تهران که از سوی این دانشگاه در دست اقدام است را تشریح کرد.