مرور برچسب

بزرگداشت سیاسی

استقلال دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران مرهون سیاسی است

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛  جلیلی ستاد، رئیس موزه تاریخ علوم پزشکی ایران و پیشکسوت روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم یادبود علی‌اکبر سیاسی که عصر امروز در موزه تاریخ علوم پزشکی تهران برگزار شد،گفت: متاسفانه پس از…