طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یادداشت وزیر بهداشت؛
وزیر بهداشت گفت: امشب از خداوند منان بخواهیم، چشم ما را به حقیقت دین، مرام و مسلک پیامبر خدا و راه مولای‌مان علی(ع) روشن گرداند.