طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
هشدار انجمن علوم و صنایع غذایی؛
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: تهیه بستنی‌سنتی با شیر تازه گاومیش، خطرناک بوده و می‌تواند ناقل بیماری وبا و تب مالت باشد.