مرور برچسب

بطری ورزشکاران

هشدار جدی در خصوص استفاده چندباره از بطری‌ها آب معدنی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ تحقیقات اخیر محققان نشان داد بطری های آب زیستگاه مناسبی برای باکتری های مضر محسوب می‌شود. بر اساس نتایج این تحقیقات، آب درون یک بطری که چندبار مصرف شده بسیار کثیف تر از یک اسباب بازی است.…