طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد حتی مقداری افزایش وزن در میان سالی، می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن و مرگ زودرس را افزایش دهد.
مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد تقریبا 10 درصد تکمیل جرم استخوان بعد از اینکه فرد به بلوغ قدی خود می رسد، اتفاق می افتد.